Lanna Dog Welfare

Animal welfare is human welfare

ส.ค.

24

โครงการประกวดการดูแลสุขภาพสุนัขแมวในวัดโดยโรงเรียนและชุมชน “หนึ่งโรงเรียน/ชุมชน หนึ่งวัด สัตว์สุขภาพดี”

By LannaDog

โครงการประกวดการดูแลสุขภาพสุนัขแมวในวัดโดยโรงเรียนและชุมชน

หนึ่งโรงเรียน/ชุมชน หนึ่งวัด สัตว์สุขภาพดี

“One school/Community One Temple” animal health care promotion competition

ภายใต้โครงการเปลี่ยนสุนัขจรจัดให้เป็นสุนัขชุมชน

Under the project of “Changing stray dogs into community dogs”

วัตถุประสงค์

 1. กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักในเรื่องของสุขอนามัยแวดล้อม มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคน โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า
 2. ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อเยาวชนให้มีเมตตาต่อสัตว์และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขยายผลไปยังผู้ปกครองและชุมชน
 3. สร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และรักสุนัขให้ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ และในขณะเดียวกันก็ไม่สร้างปัญหาแก่ผู้อื่น
 4. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนและเครือข่ายที่ใกล้เคียง เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างมีเมตตาสอดคล้องกับหลักพุทธ ศาสนาและเป็นไปตามหลักสากล

กำหนดการส่งโครงการ

ทางคณะกรรมการจะเข้าไปประเมินให้คะแนนระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2552 ในตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการจะมีคณะกรรมการเข้ามาติดตามผลการดำเนินการ โดยทั้งที่แจ้งให้ทราบ และไม่แจ้งให้ทราบ (3 ครั้ง) และโรงเรียน ที่ชนะเลิศ จะต้องมีการนำเสนอผลงานภายในวันงานวันจัดงานโรคพิษสุนัขบ้าโลก

กิจกรรมที่ใช้ในการตัดสิน

1. การควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในวัด

1.1 มีการสำรวจประชากรสุนัขและแมวในวัด ก่อนเริ่มโครงการและหลังดำเนินการ

1.2 มีการจัดงบประมาณสำหรับการทำหมัน (โดย โรงเรียนเป็นผู้จัดงบ /สมาคมผู้ปกครอง/  ขอบริจาคจากคน ในชุมชน/ขอจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 มีการนำสัตว์ไปทำหมัน ที่คลินิคสัตวแพทย์ / คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /สำนักงานปศุสัตว์ เชียงใหม่ เป็นต้น

2. สุขภาพอนามัยของสุนัขและแมวในวัด เช่น โรคผิวหนัง ขี้เรื้อน พยาธิภายใน พยาธิภายนอก

2.1 มีการจัดงบประมาณสำหรับการทำหมัน โดย/โรงเรียนเป็นผู้จัดงบ /สมาคมผู้ปกครอง/  ขอบริจาคจากคน ในชุมชน/ขอจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (วัคซีนพิษสุนัขบ้า,ยาถ่ายพยาธิ, รักษาโรคเรื้อน,ทำแผลให้สุนัข/แมว)

2.2 มีการแบ่งผู้ดูแลสัตว์อย่างเป็นระบบ เช่น มีการฉีดวัคซีน การให้อาหาร การให้ยาเมื่อสัตว์ป่วย บาดเจ็บ การอาบน้ำทำ ความสะอาด การพาไปหาสัตวแพทย์

2.3 มีการประสานกับคลินิกสัตวแพทย์ ในพื้นที่ หรือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษา

3. การจัดการภายในวัด เช่น ขยะ สุขอนามัยแวดล้อม อาหารสำหรับสุนัขและแมว การกำจัดปฎิกูล ที่นอนพักพิง มีการควบคุมหรือ กักกันอย่างมีระบบ เช่นเวลาที่วัดมีกิจกรรม

4. การจัดการในส่วนของนักเรียนที่เข้ามาทำกิจกรรม เช่น การแบ่งเวร หน้าที่รับผิดชอบ

5. ความต่อเนื่องของโครงการ

6. การทำกิจกรรม/การเผยแพร่ต่อชุมชน/การให้ความรู้/การฝึกอบรม

7. การนำเสนอในวันที่ทำการให้คะแนน

8. ในตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ จะมีคณะกรรมการเข้ามาติดตาม ผลการดำเนินการ โดยทั้งที่แจ้งให้ทราบ และไม่แจ้งให้ทราบ  (3 ครั้ง)

รางวัล

รางวัลที่ 1 จำนวน  5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 จำนวน  3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 จำนวน  2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

Educational and Ethical Value of the Project One School, One Wat

Lanna Dog Rescue (LDR) and the Livestock Dept. had a meeting with some teachers from different schools to talk about the project. During the discussions one teacher asked, “What can the children do?”

 • If properly planned and undertaken “One School, One Temple” is an education in its self.
 • First, the children go to their Temple and investigate the situation of the animals in the Temple. This teaches them to research properly: to find out what are the problems facing the animals: lack of food / shelter / noise/ accidents/ new animals dumped in the Temple etc. etc. The make a report about the situation.
 • Together with the teachers and monks, they attempt to find some solutions for the main problem. They develop a strategy.
 • They plan and execute their strategy towards a solution.

For instance, if the animals in the Temple have enough food and are well cared for, then the children could start a campaign to persuade people not to dump their unwanted animals in the Temples. They could propagate responsible ownership of pets.

or

They could also campaign against fast and irresponsible driving that causes so many animals (and humans)  to be hurt or disfigured for life..

or

They can organize food and / or medical care for the animals etc.

Working on a project like this, the young people learn:

 • To analyze
 • To debate and discuss
 • To come up with solutions
 • To prepare and execute a campaign.
 • To monitor and evaluate that campaign.
 • They learn to deal with real social problems
 • To interact and work with people. They learn ethical values (metta / compassion) and how to apply these values to society.

LDR, and the students of the Vet School are there to guide and help the participants whenever they feel the need.

This project can be a school for life.

Share

One Response so far

ตรงวัดเจ็ดยอดมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งเพศเมีย มันมีลูกบ่อยมากๆเลยค่ะ
มันเป็นสุนัขของคนในหมู่บ้านเเต่เจ้าของให้มันนอนนอกบ้านเเถวนั้นมีสุนัขเยอะพอสมควร ..มันเลยท้องบ่อยๆๆมากค่ะ

เคยมีคนมาจะรับมันไปเลี้ยงเพราะเมื่อก่อนมันน่ารักทีเดียวเเต่เจ้าของไม่ให้+ไม่ขายเเต่เจ้าของก็ไม่ได้สนใจเลี้ยงดู+ให้อาหารมันเลยค่ะ

เเละตอนนี้อาการมันน่าเป็นห่วงมากหูมันโดนตีจนพับลงไปข้างหนึ่ง(ฝีมือของเจ้าของมันค่ะ )เค้าตีเพราะมันหอนจะคลอดลูก
เเละ ที่น่ากังวลมากสุดคือ มันมีชีวิตอย่างลำบากและมีเนื้องอกอันใหญ่ที่ปากช่องคลอด(ไม่เเน่ใจ) ซึ่งมันใหญ่ขนาดกำปั้นได้เลย* เวลาเดิน นั่ง มันร้องตลอด นี้คือความจริงที่น่ากลัวซึ่งเรารู้ได้ทันทีว่ามันคือ TvT

ตอนนี้ข้าพเจ้าอายุยังน้อย พ่อเเม่ไม่อยากให้ยุ่งรื่องพวกนี้เพราะเดี้ยวจะมีปัญหากับคนในหมู่บ้าน ข้าพเจ้าเลยหาวิธีช่วยเหลือมันจากอินเอร์เน็ต

ซึ่งหวังมาก ๆ*ว่ามันจะได้รับการช่วยเหลืออาการมันน่าเป็นห่วงจริงๆ

PS. ถ้าต้องการจะดูมัน ให้มาตรงวัดเจ็ดยอดมันจะนั่งๆอยู่เเถวๆสามเเยอกไปเทคโนค่ะ เเต่ถ้าไม่เจอมันจริงๆมันจะมีร้านทำผม (เสริมสวยน้องปู) ร้านนั้นเค้าจะทราบดีค่ะว่า เจ้าของมัน/มันอยู่ไหน เพราะร้านนี้เค้าก็เอาข้าว ไปให้มันกินบ้างครั้งค่ะ

.. ขอบคุณค่ะ

Leave a comment

*