Lanna Dog Welfare

Animal welfare is human welfare

ก.ค.

7

ขอรับบริจาคเฟอร์นิเจอร์และต้นไม้เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นโมเดล

By LannaDog

ล้านนาด็อกเรสคิวขอรับบริจาคต้นไม้และเฟอร์นิเจอร์สภาพดี เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นโมเดล ณ บ้านฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งแนวคิดของศูนย์การเรียนรู้จะประกอบด้วย

  1. สำนักงานของกลุ่ม
  2. ห้องสมุดสำหรับเยาวชน
  3. คลินิคทำหมัน และรักษาสัตว์ขั้นพื้นฐาน โดยสัตวแพทย์อาสาสมัคร เป็นครั้งคราวไป
  4. ห้องประชุม สัมนา

ผู้สนใจสามารถบริจาคต้นไม้และเฟอร์นิเจอร์ได้โดยตรงที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ หรือติดต่อให้ทางกลุ่มไปรับ (084-7397070) Amperuv zakon

Share

Leave a comment

*