Lanna Dog Welfare

Animal welfare is human welfare

Members สมัครสมาชิก

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มล้านนาด็อกเวลเเฟร์ (ล้านนาด็อกเรสคิว)

 How to apply for membership with Lanna Dog Welfare (Lanna Dog Rescue)

สมาชิกแบบ V.I.P : หักจากบัญชีเงินฝากโดยตรงรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

เงินบริจาครายเดือนของคุณสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
การบริจาคเป็นรายเดือน เป็นทางเลือกของการบริจาคที่ดีที่สุดที่มอบให้กับล้านนาด็อกเวลแฟร์เนื่องจากทำให้เรามีฐานด้านการเงินที่เชื่อถือได้ วางแผนโครงการระยะยาวได้ได้อย่างมั่นใจ

ล้านนาด็อกเวลแฟร์เป็นองค์กรกุศลที่อยู่ได้ด้วยเงินบริจาค ดังนั้นผู้สนับสนุนรายเดือนจึงเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงของเรา การทราบจำนวนเงินที่เข้ามาที่แน่อนแต่ละเดือน จะทำให้องค์กรสามารถวางแผนโครงการต่างๆได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลว่าปีนี้จะไปหาเงินที่ไหน เขียนขอทุนจะได้หรือไม่ และสามารถสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือรัฐบาล

ยิ่งกว่านั้นจะทำให้ทราบว่าเรามีเครือข่ายผู้รักสัตว์และสมาชิกสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนเท่าไร เมื่อเราต้องการผลักดันโครงการต่างๆ รวมทั้งกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ เราจะได้มีพลังในการต่อรองเพื่อให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ มีความเอื้ออาทรต่อกัน และมีการจัดระเบียบที่ยอมรับการอยู่ร่วมกันทั้งคนและสัตว์อย่างสันติ

ในต่างประเทศ องค์กรช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ สามารถอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนอย่างแท้จริงสมาชิกบริจาคหล่อเลี้ยงองค์กรให้อยู่ได้โดยมีรัฐบาลให้การสนับสนุน ทั้งนี้กว่ามาถึงจุดนี้ได้จำเป็นต้องอาศัยจะก่อร่างขึ้นจากเครือข่ายเล็กๆอย่างเราก่อนท่านสามารถ Down load แบบฟอร์มการบริจาครายเดือนจากเว็บไซด์ของเรา และส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วมายัง

ล้านนาด็อกเวลเเฟร์

230 หมู่ 2 บ้านฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ 50230

หรือติดต่อ

ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล

โทรศัพท์ : 085-0407535

E-mail : wilaiwan_pet@yahoo.com

(download แบบฟอร์มใบยินยอมให้หักบัญชีรายเดือน)

สมาชิกรายปี ปีละ 600 บาท

(download แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก)

โดยท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ที่

  • สมัครทาง e-mail  กรอกแบบฟอร์มและโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่  

ชื่อบัญชี นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์/นางวิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล 

เลขที่บัญชี 566-496322-6

โปรดส่งไฟล์ใบสมัคร และสลิปการโอนเงิน (หรือสำเนา) มายัง e-mail wilaiwan_pet@yahoo.com หรือ lannadog2003@gmail.com หรือโทรศัพท์แจ้งจำนวนเงิน วัน และเวลาที่ทำการโอน ที่โทร 085-0407535 หรือส่งแบบแบบฟอร์มที่กรอกแล้วมายังที่อยู่ตามนี้

ล้านนาด็อกเวลเเฟร์ (ล้านนาด็อกเรสคิว)
230 หมู่ 2 บ้านฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ 50230

ท่านจะได้รับบัตรสมาชิกภายใน 30 วัน (บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี นับจากวันรับสมัคร) และรับเสื้อยืด Lanna Dog Welfare

 
เเละได้รับการลดหย่อนค่ารักษา 5% จากคลินิคต่อไปนี้

Changnoi clinic

How to apply for membership with Lanna Dog Welfare

V.I.P. membership: The monthly donation scheme

 The benefit of a monthly donation

A monthly donation is the best way to help Lanna Dog Rescue because it can ensure a regular income, which enables the organization to plan projects for the future.

Lanna Dog Welfare is a non-profit organization that survives and operates from donations. Therefore, regular monthly contributions can not only help in organizing projects, but also ensure that sustainable funding is available to work with the community and government sector.

Your membership will indicate how many animal lovers and concerned people are supporting the organization. This will also help in supporting projects and enhancing regulations or laws that involve cruelty prevention and welfare for animals, which encourages humans and animals to live in harmony together.

For the convenience of those people living or have a bank account in Thailand, you can download the standing order form for monthly donations here.

Please make and fill out of the standing order form and send it to our address below.

Lanna Dog Welfare

230 Mu 2, Baan Fon. Tambon Nong Kwai, Amphur Hang Dong,

Chiang Mai 50230, Thailand

Or you can also apply for

Annual  Membership: Annual donation of 600 Baht per year 

Please download the application form for Lanna Dog Welfare Membership here

and send it and your bank receipt via email to wilaiwan_pet@yahoo.com or lannadog2003@gmail.com.

Siam Commercial Bank

Account name: Dr.Satawat Thongsawat/Mrs.Wilaiwan Petsophonsakul

Account number: 566-496322-6

You will receive the membership card together with a Lanna Dog Welfare T-shirt within 30 days. This card is valid for 1 year.

For further information and questions please contact:

Dr.Wilaiwan Petsophonsakul (Thailand)

Telephone : 085-0407535
E-mail : wilaiwan_pet@yahoo.com

Monika Boros (English) : USA

E-mail: lannadog2003@gmail.com

Share