Lanna Dog Welfare

Animal welfare is human welfare

Pre-registration

Regis info for pet owner

ผู้ที่ต้องการทำหมันสุนัขหรือเเมว โปรดกรอกรายละเอียดประวัติสัตว์ Patient history ดังที่ปรากฏในตัวอย่าง พร้อมทั้งเเนบรูปสัตว์ให้เห็นหน้าชัดเจน

เราจำเป็นต้องรับเฉพาะสัตว์ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น เนื่องจากต้องจัดเวชภัณฑ์ให้เพียงพอและจำกัดจำนวนสัตว์เพื่อให้ได้รับการดูเเลผ่าตัดที่ดีที่สุดโดยทีมงานไม่ล้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์เเละความปลอดภัยของสัตว์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

สัตว์ที่จะทำหมันต้องงดน้ำเเละอาหารหลังเที่ยงคืนขึ้นไปก่อนวันผ่าตัดทำหมัน

เมื่อกรอกรายละเอียดเเล้วส่งมาที่อีเมล wilaiwan_pet@yahoo.com

หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ 085-0407535

Share