Archive

You are currently browsing the archives for the ศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตา category.

ส.ค.

24

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ บ้านพักพิงสุนัขชั่วคราวของ LDR

By LannaDog

12 สิงหาคม 2552
กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ บ้านพักพิงสุนัขชั่วคราวของ LDR
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Non-Profit Organization & Management (องค์กรไม่แสวงหากำไร) โดยอาจารย์กำหนดให้ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมกลุ่มละหนึ่งอย่าง
โดยทางกลุ่มของนักศุกษาเห็นว่า Lanna Dog Rescue นี้ เป็นองค์กรที่ทำโยชน์ให้แก่สังคม โดยการพยายามผลักดันให้ชุมชน และหน่วยงานราชการ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดซึ่งปัจจุบันนี้ปัญหาดังกล่าวเป็น ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องช่วยกันแก้ไข

Read more »

Share

ก.ค.

23

สรุปยอดผ้าป่าสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552

By LannaDog

ในการทอดผ้าป่าสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา ได้รับเงินบริจาคร่วมทำบุญทั้งหมด 421,998 บาท และยังมีทยอยมาอีกเรื่อยๆ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ เงินจำนวนนี้ และขอบพระคุณเป็นพิเศษแก่คุณวนิดา ไชยนุวัติและครอบครัวผู้บริจาครายใหญ่ของศูนย์ฯที่กรุณาสบทบเงินบริจาคอีก 100,000 บาท นอกเหนือจากที่เคยบริจาคห้องประชุมและ media center

Read more »

Share

ก.ค.

7

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นโมเดล

By LannaDog

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นโมเดล ทอด ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. Dlouhy pochod 2552 เวลา 09.30 น.

ด้วยองค์กรช่วยเหลือส้ัตว์ล้านนาด็อกเรสคิวได้มีโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นโมเดล ที่บ้านฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ปลูกฝังจริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดด้วยวิถีพุทธแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งทางราชการและเอกชน เพื่อประโยชน์แก่การรองรับกิจกรรมของอาสาสมัครเยาวชนทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นโครงการตัวอย่างแก่ภาคราชการทั่วประเทศและองค์กรจากต่างประเทศได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสพการณ์ ซึ่งการก่อสร้างนี้ใช้งบประมาณ 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาท) เนื่องจากเงินบริจาค ทุนต่างๆ ที่ได้รับ และเงินกู้จากธนาคารยังไม่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง ทำให้ศูนย์นี้ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก

Read more »

Share

ก.ค.

7

ขอรับบริจาคเฟอร์นิเจอร์และต้นไม้เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นโมเดล

By LannaDog

ล้านนาด็อกเรสคิวขอรับบริจาคต้นไม้และเฟอร์นิเจอร์สภาพดี เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นโมเดล ณ บ้านฟ่อน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งแนวคิดของศูนย์การเรียนรู้จะประกอบด้วย

  1. สำนักงานของกลุ่ม
  2. ห้องสมุดสำหรับเยาวชน
  3. คลินิคทำหมัน และรักษาสัตว์ขั้นพื้นฐาน โดยสัตวแพทย์อาสาสมัคร เป็นครั้งคราวไป
  4. ห้องประชุม สัมนา

ผู้สนใจสามารถบริจาคต้นไม้และเฟอร์นิเจอร์ได้โดยตรงที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ หรือติดต่อให้ทางกลุ่มไปรับ (084-7397070) Amperuv zakon

Share