Lanna Dog Welfare

Animal welfare is human welfare

ม.ค.

30

Meet Miss Chiang Mai today พบนางสาวเชียงใหม่ 2556 วันนี้ ที่บูทล้านนาด็อกในงานไม้ดอกไม้ประดับ

By LannaDog

 

Miss Chiang Mai 2013

Flower festival

meet Miss Chiang Mai 2013 on Feb 2nd at 5-7 pm at the Lanna Dog Booth : Chiang Mai Flower Festival February 1-3,

พบกับนางสาวเชียงใหม่ ปี 2556 ได้ที่บูทล้านนาด็อก ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 17-19 น

ขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ได้ร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งตอนนี้ผ่านวาระ 1 แล้ว

 

Share

Leave a comment

*