Lanna Dog Welfare

Animal welfare is human welfare

ส.ค.

24

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ บ้านพักพิงสุนัขชั่วคราวของ LDR

By LannaDog

12 สิงหาคม 2552
กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ บ้านพักพิงสุนัขชั่วคราวของ LDR
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Non-Profit Organization & Management (องค์กรไม่แสวงหากำไร) โดยอาจารย์กำหนดให้ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมกลุ่มละหนึ่งอย่าง
โดยทางกลุ่มของนักศุกษาเห็นว่า Lanna Dog Rescue นี้ เป็นองค์กรที่ทำโยชน์ให้แก่สังคม โดยการพยายามผลักดันให้ชุมชน และหน่วยงานราชการ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดซึ่งปัจจุบันนี้ปัญหาดังกล่าวเป็น ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องช่วยกันแก้ไข

“โดยเมื่อทางกลุ่มของพวกเราได้ไปทำกิจกรรมแล้ว (ให้อาหารน้องหมา เก็บจานไปล้างทำความสะอาด อาบน้ำให้น้องหมา)
ความรู้สึกของทุกคนในกลุ่มที่ได้ไปนั้นก็คือสงสารน้องหมาที่ถูกคนนำมา ทิ้ง โดยที่บางตัวก็พิการเป็นอย่างมาก ซึ่งตอนเข้าไปที่ศูนย์ครั้งแรกก็มีน้องๆ บางคนที่กลัวเพราะว่าน้องหมามีจำนวนที่มากเกินไป แต่เมื่อได้เข้าไปจริงๆ น้องหมาก็น่ารักทุกตัว ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด (^^)
ซึ่งกิจกรรมที่ทางกลุ่มได้ทำนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือได้เพียง แค่เล็กน้อยเท่านั้น โดยหากมีเวลาว่างอีก ทางกลุ่มก็จะหาโอกาสไปทำกิจกรรมดังกล่าวอีกอย่างแน่นอน”

Share

Leave a comment

*